Hodnotenie vín

Hodnotiaca škála VINO.SME.SK

 5 hviezdičiek : 90 - 100 bodov
Klasické a vynikajúce: víno skvelého charakteru a štýlu
4,5 hviezdičky : 87,5 - 89 bodov
 Veľmi dobré: víno so špeciálnou kvalitou
 4 hviezdičky : 85 - 87,5 bodov
Veľmi dobré: víno so špeciálnou kvalitou
3,5 hviezdičky : 82,5 - 84 bodov
Dobré: solídne, pekne dorobené víno
 3 hviezdičky :
80 - 82,5 bodov
Dobré: solídne, pekne dorobené víno
2 hviezdičky :
75 - 79 bodov
Priemer: víno na bežné pitie, ktoré môže vykazovať drobné nedostatky
 1 hviezdička : 60 - 74 bodov

Neodporúčame
0,5 hviezdičky : 50 - 60 bodov

Neodporúčame
 0 hviezdičiek

zatiaľ nepridelené hodnotenie


100 ľudí, 100 chutí, alebo ako objektívne posudzovať a zhodnotiť víno

Systém bodovania a hodnotenia vín vo svete je skutočne rôznorodý a veľmi zaujímavý. Rozmýšľať nad tým, ako objektívne hodnotiť víno, či kde je pomyslená čiara medzi dobrým a zlým vínom je často neľahká výzva, ktorá ponecháva nesúlad a protichodné názory i medzi skutočnými odborníkmi.

Medzi najznámejší systém bodovania patrí 100-bodová stupnica, ktorú požívajú mnohé renomované vinárske magazíny, napríklad The Wine Spectator , The Wine Enthusiast , Wine Acces , Wine & Spirits, ale najmä The Wine Advocate Roberta Parkera . A používame ju aj my – tím Corner Wine Planet. Právnik a zároveň jeden z najuznávanejších vinárskych kritikov, Robert Parker mladší, predstavil stobodový systém svetu v roku 1978. Vtedy začal vydávať svojho sprievodcu nákupom vína, ktoré vydával v dvojmesačných intervaloch. Do tej doby používala väčšina kritikov „ľahší“ päťbodový systém.

U odborníkov a kritikov vína je stále pomerne výrazna skupina tých, ktorí stobodovú stupnicu odmietajú. Vyčítajú jej prílišnú prísnosť a znevýhodnenie niektorých štýlov vína, ktorým stobodový systém príliš „nesadne“. Inak totiž hodnotíme šumivé víno, a inak hodnotíme víno dezertné, fortifikované a pod. Väčšina kvalitných vín ašpirujúcich na medaily začína od 82 bodov a vyššie. Pod touto hranichou nachádzame vína na bežné pitie a s nižším potenciálom  na vyzrievanie.

V 100-bodovom systéme hodnotíme vína pomocou 10 kritérií v kategóriách vzhľad – tu sa hodnotí čírosť a farba vína; vôňa – intenzita, jemnosť a kvalita; chuť – intenzita, jemnosť, kvalita a perzistencia vína (teda dĺžka času po prehltnutí vína, počas ktorého Vám v ústach pretrváva jeho chuť) a celkový dojem z vína. Pri všetkých kritériách máte možnosť priradiť vínu určitý počet bodov, ktorý zodpovedá piatim kvalitatívnym stupňom – vynikajúce, veľmi dobré, dobré, dostatočné a nevyhovujúce. Tento veľmi dômyselne spracovaný systém umožňuje aj presnú spätnú analýzu hodnotenia, teda zistiť prečo víno získalo daný počet a v čom sú jeho silné a slabé stránky.

Najväčším prínosom stobodového systému hodnotenia vín je vyššia prehľadnosť a orientácia v kvalite vín aj medzi laickou verejnosťou. Víno s 90 bodmi bude s veľkou pravdepodobnosťou lepšie ako víno, ktoré získalo o päť bodov menej, podobne víno s piatimi hviezdičkami jasne vedie pre tým, ktoré získalo tri hviezdičky.

Medzi ďalšie populárne hodnotiace stupnice patria napríklad päť až dvadsaťbodové stupnice, niekdy využívajúce aj rôzne symboly namiesto bodov. Známy britský magazín Decanter používa napríklad päť hviezdičiek, z ktorého už dve znamenajú dobré hodnotenie.

Významná britská kritička vín, pani Jancis Robinsonová prehlasuje:
Je škoda, že práve dva najvýznamnejše zdroje oceňovania vína - Robert Parker a Wine Spectator vyznávajú približne rovnaký štýl vína, čo môže viesť k homogenizácii vína na celosvetovom trhu“. Analytici taktiež upozorňujú na to, že hodnotiaci systém uprednostňuje určité odrody. Napríklad Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, či Chardonnay si v stobodovom systéme vedú vždy dobre. Sama Jancis Robinson používa dvadsaťbodovú stupnicu. Prestížny taliansky bedeker Gambero Rosso hodnotí vína troma pohárikmi, pičom dva poháriky sú už považované za nevídaný úspech.

Nech je Váš názor na hodnotenie vín akýkoľvek, oplatí sa „pozrieť sa osobne“ na oceňované vína. Je dôležité pristupovať vždy ku každému vínu zvlášť a individuálne. Niektoré vína nás môžu milo prekvapiť, bez ohľadu na to, či zaznamenali nižšie alebo vyššie skóre.

The Wine Spectator:

Najprv experimentoval s deväťbodovou a dvadsaťbodovou stupnicou. Ako druhí v poradí, hneď za R. Parkerom, zaviedli stobodovú stupnicu na začiatku 80. rokov minulého storočia. Časopis rád zdôrazňuje, že vína sú vždy hodnotené naslepo. Fľaše vín sú zabalené a označené číslom. Degustátorom sú poskytnuté o víne iba základné údaje, a to väčšinou región a ročník. Cena nie je zohľadňovaná. Zohľadňuje sa aj vyzrievací potenciál vína.

95 – 100 bodov =   „Klasika“, veľké vína.
90 – 94 bodov =   Výnimočné vína s jedinečným charakterom
85 – 89 bodov =  Veľmi dobré víno s mimoriadnymi prednosťami
80 – 84 bodov =   Dobré, veľmi pekné víno
70 – 79 bodov =   Priemerné ale slušné víno, ktoré môže mať drobné chyby
60 – 69 bodov =   Podpriemerné vína, piteľné, ale veľmi neodporúčané
50 – 59 bodov =   Slabé, nepiteľné, neodporúčané

Decanter Magazine

Je najvplyvnejším anglickým časopisom o víne. Používa dvadsaťbodovú stupnicu vyjadrenú päťhviezdičkovým odporúčaním. Hodnotenie sa vykonáva naslepo a skupina degustátorov sa mení pri každej príležitosti. Testy sú uskutočnené odborníkmi, vinárskymi novinármi a MW (Master of Wine). Päť hviezdičiek znamená špičkové vína.

***** (18,5 – 20 bodov)  Vyznamenané Decanterom, vynikajúca kvalita, perfektné víno.
**** (16,5 – 18,49 bodov)  Vysoko odporúčané, veľmi dobré až vynikajúce víno.
*** (14,5 – 16,49 bodov)  Odporúčané, dobré víno.
** (12,5 – 14,49 bodov)  Dvojhviezdičkové, celkom dobré, slušné víno.
* (10,5 – 12,49 bodov)  Jednohviezdičkové, slabé víno.

 
 
 

PREDAJ ALKOHOLICKÝCH VÝROBKOV JE POVOLENÝ LEN OSOBÁM STARŠÍM AKO 18 ROKOV! 
 
 
 
© Petit Press, a.s. | ℗ CORNER SK s. r. o. | Obchodné podmienky | Powered by Cyclone3